Sociale verzekeringsbank - voor het leven Sociale verzekeringsbank - voor het leven

SVB ook voor gemeenten - Nieuwsoverzicht

SVB ook voor gemeenten

Verplichtingen Belastingdienst voor budgethouder en zorgverlener

26-03-2013

Wat zijn de verplichtingen van de budgethouders en zorgverleners ten aanzien van de Belastingdienst? Deze vraag wordt door de gemeenten regelmatig aan de SVB gesteld. We hebben de belangrijkste verplichtingen voor u samengevat.

Verplichting voor de zorgverlener

De zorgverlener is verplicht om de inkomsten uit het PGB bij zijn jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting op te geven bij de ‘overige inkomsten’, eventueel verminderd met de gemaakte kosten. De inkomsten zijn belast. Het is dus verstandig voor de zorgverlener om een gedeelte van zijn loon of vergoeding te reserveren voor de inkomstenbelasting.

Verplichting voor de budgethouder

De budgethouder die zelf zijn zorgverlener loon of vergoeding betaalt is verplicht om deze vergoeding met een IB47-formulier te laten registreren, op grond van artikel 47 in de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Het IB47-formulier is specifiek bedoeld voor de aangifte van vergoedingen aan derden. De budgethouder vraagt het IB47-formulier bij de Belastingdienst op en moet dit voor 1 februari terug sturen.

Budgethouders met een PGB-AWBZ

Een budgethouder met een PGB vanuit de AWBZ krijgt van het zorgkantoor het formulier ‘opgaaf uitbetaald bedrag uit een persoonsgebonden budget’. Na afloop van het jaar vult de budgethouder dit formulier in en stuurt het terug naar het zorgkantoor, die het doorstuurt naar de Belastingdienst.

En als de SVB de zorgverlener uitbetaalt?

De budgethouder hoeft geen opgaaf te doen voor zorgverleners waarvoor de loonbelasting wordt afgedragen. Als de salarisadministratie aan de SVB is uitbesteed dragen we loonbelasting af voor de zorgverlener, dus dan hoeft de budgethouder geen IB47-formulier in te vullen. Ook als de budgethouder gebruik maakt van Betaling & overzicht geven wij namens de budgethouder informatie over de betalingen aan de Belastingdienst door.

Meer weten?

Heeft u vragen over de verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst? Of wilt u meer weten over de salarisadministratie of Betaling & overzicht? Neemt u dan contact op met de afdeling Relatiebeheer via 030 264 88 88 of gemeente@svb.nl.

Zoeken